KOSZTORYSY WYCENY

Weryfikacja wyceny kosztów naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń to kompleksowy środek pomocy osobom poszkodowanym, w ramach którego zapewniamy:
  • weryfikację wyceny sporządzonej przez firmę ubezpieczeniową
  • sporządzenie poprawnej wyceny
  • sporządzenie wniosku odwoławczego
  • reprezentowanie przed firmą ubezpieczeniową sprawcy

Jeśli otrzymałeś już wycenę kosztów naprawy auta sporządzoną przez firmę ubezpieczeniową sprawcy i masz wątpliwości, czy kwota odszkodowania została wyliczona prawidłowo, możemy Twoje wątpliwości rozwiać lub potwierdzić. Niezależnie od efektu naszych działań, uzyskujesz kluczową dla siebie wiedzę.

WIEDZA O PRAWIDŁOWEJ WYSOKOŚCI NALEŻNEGO ODSZKODOWANIA TO PODSTAWA OPTYMALNEJ LIKWIDACJI SZKODY

Praktyka pokazuje, że wyceny kosztów naprawy auta sporządzane przez firmy ubezpieczeniowe, prawie zawsze są zaniżone. Samodzielne dochodzenie pełnej wartości odszkodowania, wymaga wykonania wyceny kosztów naprawy przez rzeczoznawcę.
Pomijając koszty, które są stosunkowo niewielkie (od 300zl do 800zł), wielu rzeczoznawców nie dysponuje drogim, licencjonowanym oprogramowaniem do kosztorysowania (system AUDATEX), którego używa większość firm ubezpieczeniowych do sporządzania swoich wycen.
Sporządzenie wyceny przez rzeczoznawcę w oparciu o inny system bądź metodologię, uniemożliwia dochodzenie roszczenia wprost i utrudnia ewentualne dalsze postępowanie np. na drodze sądowej. W przypadku stwierdzenia błędów w kosztorysie firmy ubezpieczeniowej, sporządzimy prawidłową wycenę.


Wyceny sporządzane przez Nas, wykonywane są w komputerowym systemie do kosztorysowania napraw samochodów AUDATEX przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone m.in. certyfikatami dostawcy oprogramowania.


Następnie, przygotujemy i skierujemy w Twoim imieniu wniosek odwoławczy (wraz z niezbędną dokumentacją) do firmy ubezpieczeniowej, w sprawie rekalkulacji kosztorysu oraz wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości.


Ponieważ właściwe przygotowanie dokumentacji odwoławczej ma istotne znaczenie dla uznania roszczenia przez firmę ubezpieczeniową, a także ze względów procesowych w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę sądową, wnioski odwoławcze są opiniowane/redagowane przez prawnika.


W przypadku zgłoszenia wątpliwości, uwag czy innych wniosków przez firmę ubezpieczeniową, nasi rzeczoznawcy udzielą wszelkich informacji, a w razie potrzeby podejmą polemikę merytoryczną i przedstawią stosowną argumentację uzasadniającą wniosek odwoławczy.


Ponieważ często zdarza się, że w trakcie naprawy warsztatowej, ujawnione zostają dodatkowe uszkodzenia nie widoczne bez demontażu np. elementów poszycia zewnętrznego samochodu, konieczne jest poprawienie kosztorysu przez firmę ubezpieczeniową z uwzględnieniem stwierdzonych dodatkowych uszkodzeń.


W takim przypadku, podejmujemy ponownie standardową procedurę weryfikacyjną w stosunku do uzupełnionego kosztorysu.


WAŻNE:
Jeżeli w okresie ostatnich trzech lat, przyjąłeś wypłatę odszkodowania z OC sprawcy i masz wątpliwości, czy kwota odszkodowania była wyliczona prawidłowo, to również możesz skorzystać z naszej pomocy w zakresie weryfikacji wyceny AUDATEX.
Nie jest istotne czy uszkodzony samochód został sprzedany, naprawiony, zezłomowany itp.