Certyfikaty uprawnienia
 • certyfikat uprawnień rzeczoznawcy samochodowego nr 374
 • certyfikat uprawnień rzeczoznawcy maszyn i urządzeń oraz środków tech. nr 374
 • Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, Olsztynie, Słupsku, Elblągu, Toruniu, Warszawie, Łodzi, Legnicy, Płocku, Bydgoszczy, Wrocławiu, Koszalinie, Opolu, Włocławku
 • Biegły Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej upr. 26
 • Biegły Skarbowy nr 54 z zakresu techniki motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń
 • dyplom Audatex (kalkulacja szkód)
 • kurs dot. pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich
 • kurs dot. technologii napraw elementów metalowych i z tworzyw sztucznych w pojazdach samochodowych
 • kurs dot. budowy, oceny stanu technicznego i wyceny wartości pojazdów ciężarowych - specjalnych
 • kurs dot. ocen technicznych i wycen wartości pojazdów ciężarowych i autobusów
 • kurs dot. przeprowadzania okresowych i dodatkowych badań technicznych pojazdów
 • diagnostyka uszkodzeń silników spalinowych
 • kurs dot. sieci wymiany danych (CAN) w pojazdach samochodowych
 • procesy zużycia pojazdów, a bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • weryfikacja jakości i ocena napraw powypadkowych
 • badania i analizy techniczno-ekonomiczne pojazdów mechanicznych
 • analiza i rekonstrukcja zdarzeń: katastrof, wypadków i kolizji drogowych
 • uprawnienia Kapitana Jachtowego
 • uprawnienia Kapitana Motorowodnego
 • certyfikat radiooperatora krótkiego zasięgu