OPINIE TECHNICZNE

  • weryfikacja cech identyfikacyjnych znajdujących się na pojeździe lub maszynie
  • ustalenie parametrów technicznych pojazdu
  • ocena oraz weryfikacja prawidłowości przeprowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych i ich zgodności z technologią producenta
  • przeprowadzenie oględzin pojazdów wraz z analizą przyczyn powstania uszkodzeń
Przykładowy zakres usługi oceny pojazdu:
  • identyfikacja pojazdu + dokumentacja fotograficzna
  • oględziny pojazdu + dokumentacja fotograficzna
  • szczegółowa analiza aktualnego stanu technicznego pojazdu lub zespołu
  • ustalenie zakresu zużycia poszczególnego/nych zespołu
  • ustalanie rozmiaru i przyczyn niesprawności poszczególnego zespołu
  • pisemna ocena wraz z duplikatem i wydrukiem wysokiej jakości dokumentacji fotograficznej