OPINIE TECHNICZNE

  • weryfikacja cech identyfikacyjnych znajdujących się na pojeździe lub maszynie
  • ustalenie parametrów technicznych pojazdu
  • ocena oraz weryfikacja prawidłowości przeprowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych i ich zgodności z technologią producenta
  • przeprowadzenie oględzin pojazdów wraz z analizą przyczyn powstania uszkodzeń
Przykładowy zakres uslugi oceny pojazdu:
  • identyfikacja pojazdu + dokumentacja fotograficzna
  • ogledziny pojazdu + dokumentacja fotograficzna
  • szczegolowa analiza aktualnego stanu technicznego pojazdu lub zespolu
  • ustalenie zakresu zuzycia poszczególnego/nych zespołu
  • ustalanie rozmiaru i przyczyn niesprawności poszczególnego zespołu
  • pisemna ocena wraz z duplikatem i wydrukiem wysokiej jakosci dokumentacji fotograficznej