POJAZDY ZABYTKOWE

Pojazdy zabytkowe, kolekcjonerskie,  historyczne i unikatowe (mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji)

 I. Typowe procedury przy sprowadzaniu kolekcjonerskich i zabytkowych aut z zagranicy i rejestrowaniu w kraju

Zdecydować się na ten egzemplarz samochodu, znać jego dane identyfikacyjne: numer nadwozia, podwozia, nr silnika, rok produkcji. Dysponować kilkoma dobrymi fotografiami całej sylwetki auta i ew. starymi dokumentami (certyfikat brief).

Zgłosić się do Rzeczoznawcy i zlecić wykonanie wstępnej opinii techniczno - historycznej o tym egzemplarzu pojazdu.

W swoim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków (udostępniając fotografie i dokumenty pojazdu (kopie) prosić o wstępną Opinię (Promesę) na wjazd tym autem do Polski przez przejście graniczne.

Na przejściu granicznym okazać Opinię Konserwatora, pobrać przekazówkę do Urzędu Celnego w swoim rejonie.

Ponownie zgłosić się do Rzeczoznawcy z wnioskiem o dokonanie oględzin tego sprowadzonego pojazdu oraz dokonanie badań stanowiskowych i potwierdzenie zabytkowego charakteru auta.

Ponownie zgłosić się do swojego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, przedstawić protokół badań stanowiskowych i żądać wydania Zaświadczenia o zabytkowym lub kolekcjonerskim charakterze auta.

W terminie do 2 tygodni od wjazdu do Polski zgłosić się autem do swojego Urzędu Celnego aby dokonać odprawy ostatecznej pojazdu.

Wyremontować auto w dowolnym terminie

Dokonać szczegółowego badania technicznego w uprawnionej Stacji Kontroli pojazdów obejmującego przede wszystkim sprawdzenie zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi określonymi w przepisach (Dz.U. Nr 238/2004 poz. 2395) i zarejestrować auto:

- jako normalny pojazd na białych tablicach, lub
- jako pojazd zabytkowy - na żółtych tablicach
(po wpisaniu go na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków do Centralnej Ewidencji lub Centralnego Rejestru Zabytków w Polsce).

II. Warunki jakie muszą spełniać pojazdy, żeby zostały uznane za zabytkowe sprowadzone z zagranicy lub zarejestrowane w kraju (wytyczne Ośrodka Dokumentacji zabytków - Dział Architektury i Urbanistyki - Pracowania Zabytków Techniki w Warszawie).

A. Całość postępowania administracyjnego dot. ujęcia pojazdu w centralnej ewidencji zabytków przeprowadza odpowiedni Konserwator Zabytków.

B. Pojazdy żeby mogły być uznane za zabytkowe muszą spełniać następujące kryteria:

- posiadać co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od 15 lat,
- powinny posiadać min 75% zachowanych części oryginalnych ( w tym główne podzespoły),
- samochody mające mniej niż 25 lat o ile są egzemplarzem unikatowym z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji charakteryzujące się przynajmniej jedną z niżej wymienionych cech:
- unikalne rozwiązania konstrukcyjne
- dokumentują ważne etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej
- związane były z ważnymi wydarzeniami historycznymi
- były użytkowane przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne, miały związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi,
- posiadają oryginalne wykonanie lub zostały odrestaurowane na bazie oryginalnych elementów,
- zostały odtworzone wiernie zgodnie z technologią z okresu jego produkcji

C. Spełnienie przedstawionych w pkt. B kryteriów musi zostać potwierdzone przez rzeczoznawcę techniki samochodowej, eksperta z dziedziny historii motoryzacji oceny pojazdów zabytkowych.

D. Kolejnym etapem jest wykonanie Karty Ewidencyjnej Ruchomego Zabytku Techniki (w trzech oryginalnych egzemplarzach) zwanej potocznie "białą kartą" wg ustalonego wzoru.

E. Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie po otrzymaniu drogą służbową od Woj. Urzędu Ochrony Zabytków jednego egzemplarza karty ewidencyjnej, wydaje potwierdzenie o włączeniu jej do Centralnej Kartoteki Ewidencji Zabytków w Pracowni Zabytków Techniki - Działu Architektury i Urbanistyki. Potwierdzenie to jest jednym z dokumentów wymaganych przez Wydziały Komunikacji przy rejestracji pojazdów zabytkowych.

UWAGA: POJAZD WYREJESTROWANY NIE PODLEGA POWTÓRNEJ REJESTRACJI Z WYJĄTKIEM POJAZDU (Art.79 p.4 ustawa Prawo o ruchu drogowym DZ.U. NR 98 poz. 602 z późn. zm.):

1. odzyskanego z kradzieży
2. zabytkowego
3. unikatowego