Poznań - Certyfikowany rzeczoznawca - opinie pojazdów, samochodów zabytkowych; zabytki, biała karta

Usługi rzeczoznawcze - Pachucki

 - wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych wszelkich branż i typów

- wycena środków trwałych i nietrwałych przedsiębiorstw

- ustalenie wartości rynkowej pojazdów (pod kątem urzędów celnych, sprzedaży itp.)

- wycena pojazdów specjalistycznych, sprzętu budowlanego, drogowego, suwnic itp.

- kalkulacje kosztów naprawy pojazdów 

- pomoc w zakupie samochodu (osobowe i ciężarowe)

- analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje)

- poradnictwo techniczne

- opiniowanie pojazdów zabytkowych (samochody i motory)

- weryfikacje stanu obiektów podwodnych (posiadam uprawnienia nurkowe KDP/CMAS)

- sporządzanie ocen i opinii na temat stanu technicznego pojazdu, przyczyny awarii, jakości naprawy pojazdu

 

Wyceny sporządzane w celu ustalenia aktualnej WARTOŚCI RYNKOWEJ potrzebnej do zawarcia:

- umowy zastawu, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu, pożyczki

- umowy zastawu, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu, pożyczki

- umowy w formie leasingu zwrotnego lub operacyjnego

- przy aktualizacji danych księgowych

- podczas szacowania wartości dla potrzeb przekształceń własnościowych (aporty, fuzje, likwidacje, upadłości)

- dla potrzeb postępowania windykacyjnego, egzekucyjnego

- na potrzeby negocjacji cenowych (przy zawieraniu umów kupna/sprzedaży, najmu itp....)

- oraz dla innych celów określonych przez Klienta


LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH:

- świadectwa materiałowe stopów żelaza i metali nieżelaznych,

- ocena stanu technicznego wyrobów hutniczych, stalowych konstrukcji spawanych oraz podzespołów pojazdów drogowych,

- badania przyczyn awarii lub przyspieszonego zużycia elementów maszyn, pojazdów i konstrukcji,

- wykrywanie wewnętrznych wad materiałowych metodami nieniszczącymi (defektoskopia rentgenowska, ultradzwiękowa i magnetyczna, badania penetracyjne),

- pomiary grubości oraz ocena stanu powłok ochronnych i dekoracyjnych,

- ocena zużycia korozyjnego obiektów technicznych.